Eet Lokaal!

Het platform dat de consument
en de lokale producent verbind

ons kwaliteitsmanifest

INTRODUCTIE

De reden waarom we met eet lokaal begonnen, is om de lokale producenten te leren kennen, en hen in contact te brengen met de lokale consument.

De industriële voedselproductie en de manier waarop deze al enkele jaren aan de man gebracht word heeft heeft heel veel banen gekost, en heel veel lokale producenten en verkopers rake klappen uitgedeeld. Maar ook de gevolgen voor de volksgezondheid zijn groot.

Vandaag keren we terug naar de authenticiteit. We keren terug naar het plezier om te tafelen, en het respect voor de ingrediënten die we op deze tafel zetten. Veel mensen zijn zich bewust van de noodzaak om terug te keren naar voedsel dat lokaal word geproduceerd, voedsel dat gezond en smakelijk is. Ze beseffen dat het een noodzaak is geworden om terug te gaan naar een manier van landbouw die zowel mensen als dieren en ecosystemen respecteert. De ondersteuning van de hele voedselketen, vanaf het veld tot op het bord, is dan ook van vitaal belang voor de gezondheid van de mens. Door lokaal te eten handhaaft en stimuleert deze consument de economische welvaart in zijn regio.

Criteria voor toelating

Eet lokaal heeft criteria ontwikkeld die een referentiekader vormen, waardoor we de kwaliteit van wat we bieden zo consistent mogelijk te houden. Het spreekt vanzelf dat deze criteria niet pretenderen perfect te zijn en we gaan uit van ….

Als onderdeel van het voorzorgsbeginsel en respect voor consumenten en de natuur, eet lokaal! bevordert gecertificeerde biologische producenten maar legt dit niet op in de toelatingscriteria. Wij geloven dat het aan de consument is om verantwoordelijkheid te nemen en bewuste keuzes te maken.

Dit zijn de voorwaarden die we opleggen aan alle locale producenten, verwerkers en distributeurs.

1. PRODUCTEN, en (ambachtslieden)

 • het hoofdkantoor en de exploitatiesite moeten op het nationale grondgebied zijn geregistreerd;
 • de productie-eenheid moet worden aangegeven bij de bevoegde diensten (landbouw, hygiëne, …)
 • Lonen moeten op het nationale grondgebied worden uitbetaald;
 • Er mogen niet meer dan 10 mensen per productiesite werken.
 • De producent moet op eer en geweten verklaren onder een van deze categorieën te vallen : BIO gecertificeerd (met vermelding van de naam van de certificerende instantie), BIO Conversion (met vermelding van de naam van de certificerende instantie), Landbouw of Conventionele productie (zelfs als de producent zichzelf beschouwt als "in natuurlijke productie", "in rationele productie" of gemengd "biologisch en conventioneel").
 • Verkoopt op zijn productie locatie en / of in een verkooppunt voor de korte keten (één maximale tussenpersoon tussen de producent en de consument) in België.
 • In het geval van grensoverschrijdende situaties kan de producent zijn producten in een korte keten in een buurland binnen een straal van 100 km verkopen.
 • verwerking door ambachtslieden moet 80% van de grondstoffen van het nationale grondgebied gebruiken, tenzij de producten niet op het nationale grondgebied worden geteeld.

2. VERKOOPPUNTEN

 • Verkooppunten zijn kleine winkels, markten en verenigingen (coöperatieven van consumenten of producenten) die de producten van ten minste 5 binnenlandse of grensoverschrijdende producenten verkopen op een afstand van 100 km.
 • In het geval van AMAP, GAG, GASAP, ... zijn dit minimaal 2 producenten.
 • Ze moeten maximaal 5 werknemers op het nationale grondgebied aanstellen. In het geval van een verenigingen kunnen het vrijwilligers zijn.
 • Ze moeten maximaal 5 werknemers op het nationale grondgebied aanstellen. In het geval van een verenigingen kunnen het vrijwilligers zijn.
 • Het verkoopoppervlak mag niet groter zijn dan 100m2 .Ze moeten eigenaar zijn en autonoom zijn.

Om meer te weten te komen over de toelatingscriteria en het wettelijk referentiekader, nodigen wij je graag uit om de algemene voorwaarden van Eat Local te raadplegen!

Als u denkt dat u een uitzondering bent, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Download onze mobiele app

btn apple store btn google play